Help mee de verspreiding van het virus tegen te gaan

Draag een mondkapje op het schoolplein

Beste ouders en verzorgers,

 

De afgelopen weken zijn er veel berichten verstuurd over Corona/Covid 19. En dat zal de komende tijd nog wel vaker geval gebeuren, wij zijn er voorlopig nog niet van af. Om het enigszins overzichtelijk te houden zijn er voortaan aparte nieuwsberichten over Corona en aparte nieuwsberichten over andere schoolse zaken.

De groei van het aantal  besmettingen lijken voorzichtig iets af te vlakken, maar elke dag komen er nog steeds veel besmettingen bij. Op school krijgen wij zo ongeveer om de dag wel een melding van een besmette ouder. Wij hebben op school nagedacht wat wij nog meer kunnen doen om de verspreiding tegen te gaan. Bij het brengen, maar vooral bij het halen van de kinderen staan er veel ouders en verzorgers op het plein. En dat is eigenlijk niet wat wij willen, veel mensen dicht op elkaar. Maar jonge kinderen moeten nu eenmaal wel kunnen worden opgehaald. Vandaar dat wij aan u vragen om voortaan op het schoolplein een mondkapje/masker (èn natuurlijk ook afstand te bewaren!) te dragen. Wij zullen als leerkrachten op het plein zelf het goede voorbeeld geven. Helpt u mee?

 

Andere afspraken om verspreiding tegen te gaan zijn:

 

-Laat kinderen zoveel mogelijk zelf naar school komen. Vanaf groep 3 kan dat meestal goed.

-Houd 1,5 meter afstand

-Kom kinderen ophalen met één volwassene

-Houd u zich aan de looprichting (bij de schooltuin op het plein/parkeerplaats, de andere kant er weer vanaf)

 

 

Wees alert op:

-verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),

(licht) hoesten

-plotseling verlies van reuk en/of smaak

-kortademigheid/benauwdheid

-verhoging

-koorts boven de 38 graden

 

namens het team van de Zonnewijzer,

 

Karel Wolf